Zoeken naar:


Има хора, недалеч от вас, които живеят в по-лоши ситуации от много други.
От няколко години се организират кратки акции в помощ на хората в нужда. Лично аз съм участвал неведнъж в кратко мисионерско пътуване до красивата страна Латвия, която е част от балтийските държави. По време на тези кратки мисии ми стана ясно, че само една седмица човешка помощ не е достатъчна за ситуацията, в която тези хора трябва да живеят ежедневно. Друго нещо, което разбрах, е, че бедността или липсата на перспектива за бъдещето може да бъде само на един праг от мен.

Латвия се намира на около 1900 километра от Холандия и има по-малко от 2 милиона жители, които често живеят в безнадеждни ситуации. Затова инвестирането в хора и продукти е от жизненоважно значение!

Не само Латвия е моето сърце, България също е заела място точно там!

„Ако брат ти е обеднял и ръката му не може да го подкрепи сред вас; тогава ще го подкрепите. Като непознат и пришълец той ще живее с вас ”
{Левит 25, 35}.

Въпреки че никога не съм живял като милионер, нямам оплаквания. Имам къде да живея и къде да работя. Имам място, където съм някой, някой, който иска да бъде там за другите. Инвестирайки в хора и материали, продавайки техните продукти и услуги, ние сме в състояние да създадем възможност за достигане на по-високо ниво. Заедно, рамо до рамо! Рамо до рамо, това e което Blakus otram! представлява и към което се стреми. 6 април 2012 г. – първата тухла на Blakus otram! е поставена, рамо до рамо към по-добро бъдеще!

Готови ли сте да приемете предизвикателството с мен?

С уважение, Siedo Westra

 

Свържете се с нас!