Meer dan de helft van de Letse inwoners beschrijft de algehele situatie in hun land als slecht – Eurobarometer

 

 

 

 

RIGA – Meer dan de helft van de ondervraagden in Letland, te weten 55 procent, heeft de algemene situatie in hun land als slecht omschreven, volgens de Eurobarometer-enquête die in maart 2018 werd gehouden.

Dit is drie procentpunten minder in vergelijking met een soortgelijke enquête die werd uitgevoerd in de herfst van vorig jaar.

Ondertussen beschreef 42 procent van de respondenten dat het tamelijk goed of heel goed was, dit is vier procentpunten meer is dan in de afgelopen herfst.

In Estland beschreef 70 procent van de ondervraagde mensen de situatie in hun land als goed en 53 procent van de ondervraagde Litouwers beschreef de situatie in hun land als slecht.

Van de EU-burgers is 67% van mening dat hun land heeft geprofiteerd van het lidmaatschap van de EU, het hoogste percentage sinds 1983 en een stijging met 3 procentpunten sinds de herfst.

De Eurobarometer-enquête werd gehouden van 17 tot 28 maart in 34 landen, waaronder alle 28 EU-lidstaten. Er werden in april 2018 27.601 mensen uit de 28 lidstaten geïnterviewd voor de enquête. De Eurobarometer onderzoekt de opvattingen van burgers over het EU-lidmaatschap en de houding ten opzichte van het Europees Parlement en zijn prioriteiten.

 

Bron: 2018-06-18 LETA / TBT-medewerkers